Vse objave

bold.group smo v svetovnem vrhu agilnih organizaciji

Rezervirajte brezplačen klic

z našo agilno skupino

Agencija bold.group je prva agilno organizirana marketinška agencija v Sloveniji. Njihovo učinkovitost na področju agilnega poslovanja so prepoznali v priznani mednarodni organizaciji Agile Business Consortium. Kot edino slovensko podjetje so jih uvrstili med 11 najboljših podjetij na svetu, ki so se izkazala z vrhunsko agilno transformacijo in agilnim delovanjem.

Agile Business Consortium je neodvisna mednarodna organizacija, specializirana za spodbujanje poslovne agilnosti, in podeljuje priznanja (Agile Business Awards) najboljšim podjetjem na področju agilnega poslovanja. Agencija bold.goup je bila izbrana med najboljša podjetja v kategoriji »Celovita poslovna agilnost«. Na podelitvi priznanj Agile Business Awards, ki bo prihodnji mesec, bo agilno delovanje agencije in svoje videnje pomena agilnosti predstavil Rok Zajc, partner in direktor agencije bold.group. Oder si bo delil z uspešnimi globalnimi podjetji, kot so Vodafone, BP, RHB banking in druga.

»Ponosen sem na to, kar smo dosegli. Na to, da so nas – agencijo s 30 zaposlenimi – na področju agilnosti postavili ob bok globalnim podjetjem z več tisoč zaposlenimi. Vendar tega nismo dosegli čez noč. Prestrukturiranje procesov v podjetju v smeri agilnosti smo začeli marca leta 2022 in že od samega začetka intenzivno delamo z Jako Kladnikom in Nino Pozderec iz agencije Switch to Eleven, ki nas pri celotnem procesu dnevno usmerjata, izobražujeta in nam svetujeta,« je povedal Rok Zajc.

Iz klasične hierarhije do oblikovanja multidisciplinarnih timov

Nina in Jaka povesta, da je za agilno organizacijo med drugim značilno, da se klasična hierarhija prelevi v mrežo med seboj povezanih multidisciplinarnih timov, ki so v konstantnem stiku s strankami in testirajo različne ideje. »Pri bold.group smo začeli z enim multidisciplinarnim agilnim timom in eno stranko ter v enem letu organizacijo transformirali v štiri agilne multidisciplinarne time, kjer vsak pokriva svoje stranke. Ekipa bold.group je naredila neverjeten preskok v razmišljanju – iz »delati agilno« v »biti agilen« –  kar pomeni, da se lahko celotna organizacija precej hitreje prilagaja spremembam. Zadnji tak primer so na primer AI orodja (orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci). Za razliko od ostalih organizacij, ki bodo verjetno uvedle delovno mesto »AI specialista«, je bold.group v izjemno hitrem času ustvaril AI multidisciplinarno ekipo, ki je sestavljena iz različnih članov agilnih skupin, in tako omogočil adaptacijo novih orodij v vseh pore organizacije.«  

Velik poudarek je predvsem na delu z zaposlenimi

Rok Zajc dodaja, da je proces prestrukturiranja v agilno in samovodeno podjetje velik zalogaj v spremembi razmišljanja tako vodstva kot tudi zaposlenih, saj se iz pasivnega delovanja v podjetju hitro premikamo v aktivno. Poudarja, da je prehod na agilno poslovanje nemogoče doseči, če ni celotna ekipa pripravljena in motivirana za vpeljavo sprememb. »Velik poudarek je zato predvsem na delu z zaposlenimi. Z agilnostjo jih opolnomočimo in jim omogočimo maksimalno fleksibilnost in avtonomnost ter minimalne omejitve pri doseganju glavnega cilja – ta pa je zadovoljni končni uporabnik/naročnik.« Rezultat opolnomočene ekipe so hitre in kvalitetne odločitve ter več inovativnih in kreativnih rešitev, saj je lahko vsak v podjetju prisoten in aktivno vpleten v reševanje izzivov – tako tistih, ki se dotikajo neposredno naročnika, kot tudi internih, ki so povezani s financami, neplačniki, sestavo ponudb, strategijo zaposlovanja, odpiranjem novih trgov, ponujanjem novih storitev in produktov naročnikom… 

Agilnost je prinesla spremembe tudi pri kadrovanju

Z vpeljavo agilnosti se je v agenciji bold.group spremenil tudi postopek zaposlovanja in iskanja novega kadra – za to je po novem zadolžen vsak multidisciplinarni tim posebej. Sami se odločijo, koga potrebujejo – katere kompetence mora imeti, kakšna bo njegova/njena vloga v ekipi ter kolikšen je finančni okvir, ki ga bodo za to namenili. »Ravno iskanje kadra glede na kompetence, znanje in vlogo v ekipi je velika sprememba glede na slovenski trg iskalcev zaposlitve, kjer še vedno prevladuje iskanje naziva in ne obsega ter specifik dela,« na podlagi njihove izkušnje pove Rok Zajc. »To se nam je izkazalo pri iskanju »Digitalnega Alkimista_ke«, kjer sta se nam na razpisano delovno mesto prijavili dve osebi, medtem ko se jih je na isto razpisano mesto, ki smo mu spremenili zgolj naziv v »Specialist_ka digitalnih vsebin«, prijavilo več kot 30.« 

Agile Business Awards so nagrade, ki jih Agile Business Consortium podeljuje od leta 2020 za izjemne dosežke na področju agilnosti. Nagrade podeljujejo v štirih kategorijah: Agilnost v marketingu, Agilnost v financah, Agilnost na področju upravljanja kadrov in Celovita poslovna agilnost. Nagrada pomeni priznanje za inovativnost in dosežke na področju agilnosti. Prejmejo jo najboljša podjetja s celega sveta, ki so vpeljala uspešne agilne prakse in tako spreminjajo način poslovanja v smeri agilnosti.

Želite biti prvi obveščeni o novih nasvetih in trikih?

Prijavi se na bold.journal in tedensko prijemaj novosti o performance marketingu, kreativi in bold strategijah.