“Zavarujmo prihodnost čebel”: trajnostno sodelovanje

Merkur zavarovalnica je aktivnosti maja 2023 posvetila junakinjam meseca: čebelam.

CILJNA SKUPINA

Produktna komunikacija (otroško nezgodno zavarovanje Merkur Otroci) se je osredotočala na otroke in starše. Predstavila je nujnost varovanja čebel za skupno, karseda zeleno prihodnost in ponudila konkretne rešitve

Sekundarna ciljna skupina je bila splošna javnost, ki smo jo dosegli skozi medije.

KREATIVNE REŠITVE

Za aktivacijo »Zavarujmo prihodnost čebel« se je Merkur zavarovalnica povezala s Čebelarsko zvezo Slovenije.

Skupaj z njimi smo pripravili poučno, otrokom prilagojeno knjižico nasvetov, kako za čebele trajnostno poskrbeti na domačem vrtu ali balkonu. Prav tako je Merkur zavarovalnica namenila sredstva za izgradnjo učnega čebelnjaka, ki bo vzgajal novo generacijo mladih čebelarjev.

Digitalno knjižico nasvetov so novi in obstoječi zavarovanci lahko prenesli na pristajalni spletni strani. Tam so spoznali tudi zabavne profile čebel, ki jih lahko podprejo skupaj z zavarovalnico.

Ob zaključku meseca je v bližini Koseškega bajerja potekal tudi dogodek za družine, na katerem so si otroci ogledali čebelarsko opremo in se udeležili ustvarjalnih delavnic.

REZULTATI

  • Uspešno aktiviranje »leadov« s knjižico in Facebook oglasi.
  • Trdnejše pozicioniranje Merkur zavarovalnice kot podjetja, usmerjenega v trajnostno prihodnost in družbeno odgovornost.
  • Nov učni čebelnjak za izobraževanje mladih čebelarjev in domovanje čebel.