Organizacija dogodka za podjetje Ekoturizem d.o.o in njihovo blagovno znamko Go Green:

Izvedba dogodka v skladu z vizijo trajnostnega poslovanja

Na področju trajnostnih poslovnih praks je blagovna znamka Go Green izstopala kot odličen primer inovativnega razmišljanja in ekološke ozaveščenosti. 19. maja 2022 je potekal edinstven poslovni dogodek, ki smo ga organizirali v sodelovanju s podjetjem ETC Adriatic – poslovni dogodki. Dogodek je prikazal nepopustljivo predanost trajnosti in poudaril zavezanost blagovne znamke Go Green k zmanjšanju negativnih okoljskih vplivov ter spodbujanju harmoničnega ravnovesja med ekologijo, družbo in gospodarstvom.

Osrednja tema dogodka je bila voda. Element je bil nenehno prisoten na vseh nivojih dogodka, saj ima dragocena naravna dobrina temeljno vlogo v našem življenju. Premišljena izbira umestitve vode v vse pore dogodka je zajela bistvo Go Greenove misije, da ozavešča o ekoloških vprašanjih, povezanih z vodo in poudarja napore podjetja za spodbujanje k uporabi bolj odgovornih poslovnih praks.

Mojstrska povezava umetnosti in zabave

Dogodek je povezoval karizmatični duo voditeljev podkasta Gospoda, Jure Godler in David Urankar. Da bi še bolj očarali občinstvo, je dogodek vključeval široko paleto zabavnih nastopov, med njimi nastop Maje Keuc, glasbeno spretnost skupine Xequtifz, očarljivo ognjeno predstavo Čupakabra in elegantne gibe svilene plesalke Tamie. Elementi zabave niso le dodali umetniške vrednosti, temveč so tudi omogočili ustvarjalno komuniciranje trajnostnega sporočila dogodka.

K trajnosti je treba pristopiti celostno

Osrednji trenutek dogodka je bil priložnost za udeležence, da neposredno stopijo v stik z zaposlenimi in upravo podjetja Ekoturizem d.o.o. S svojimi predstavitvami so predstavniki ponudili vpogled v filozofijo in pristop podjetja k trajnostnemu poslovanju. Večer je bil obogaten s predstavitvami dobrih praks, razpravami, ki spodbujajo razmišljanje in obilico priložnosti za mreženje, ki so omogočile vzpostavitev pomembnih povezav med posamezniki s sorodnimi vrednotami.

Go Greenova zavezanost k trajnostnemu delovanju sega preko površinskih prizadevanj. Njihov glavni cilj ni le zmanjšanje onesnaževanja, temveč tudi ustvarjanje pozitivnega več dimenzionalnega vpliva na okolje, družbo in gospodarstvo. Dogodek je v celoti odražal  celosten pristop. Največji poudarek pa je bil na dejstvu, da je mogoče izvesti okolju prijazen dogodek, ne da bi pri tem žrtvovali slog, zabavo ali družbeno angažiranost.

Kaj je dogodek naredilo tako uspešen, hkrati pa tako drugačen?

Trajnost kot osnovna vrednota

Blagovna znamka Go Green je pokazala, kako lahko podjetje na vrh lestvice vrednot postavi trajnost in jo vplete v vsak vidik svojega dogodka.

Sodelovanje in partnerstva

Projekt je plod uspešnega sodelovanja med bold.group in ETC Adriatic – poslovni dogodki in je še dodatno pokazal na moč partnerstev pri uresničevanju trajnostnih vizij.

Kreativna komunikacija

Z izbiro vode kot osrednje teme in vključitvijo privlačnih nastopov je Go Green učinkovito komuniciral svoje trajnostno sporočilo raznolikemu občinstvu.

Vključenost zaposlenih

Zaposleni so imeli ključno vlogo na samem dogodku. Omogočili so neposreden stik udeležencev dogodka z jedrom podjetja in s tem pokazali predanost podjetju.

Izjemen poslovni dogodek z vizijo trajnosti, ki ga je agencija bold.group organizirala za blagovno znamko Go Green podjetja Ekoturizem d.o.o. služi kot navdihujoča študija primera za organizacije, ki želijo izvesti dogodke, ki odražajo njihovo zavezanost boljši prihodnosti. 

Z uspešnim združevanjem izobraževanja, zabave in vzpostavljanja stikov znotraj okolju prijaznega okvira je podjetje dokazalo, da lahko trajnostno poslovanje hkrati prinaša pomemben vpliv in tudi užitek. Takšni pristopi dokazujejo, da podjetja lahko delujejo kot močan agent pozitivnih sprememb, hkrati pa še vedno slavijo slog in inovacije.

Za organizacijo dogodkov, ki premikajo meje in s pristopom, ki omogoča presežke se skrivajo strokovnjaki agencije Bold.group. Organizacijo naslednjega dogodka prepustite nam.