GA+ kuhinje – spletno oglaševanje

Naročnik

Blagovna znamka GA+kuhinje je v sklopu podjetja Aparati d.o.o. postavljena na trdnih temeljih dobrega, družbeno odgovornega poslovanja, ki je v mnogih pogledih korak pred časom in konkurenco. Podjetje izstopa z visokokakovostnimi storitvami, vrhunskim svetovanjem in brezskrbnimi nakupi, ki skrbijo za zadovoljstvo zvestih strank.

Po pogovoru z naročnikom smo cilje in kampanje prilagodili na način, da smo dosegli maksimalen donos, izkoristili potencial blagovne znamke ter spletne trgovine in oglaševanje obrnili v pravo smer – povečali ROAS in naročila prek spletne prodaje

Cilji oglaševanja:

 • Povečanje zavedanja in prepoznavnosti blagovne znamke GA+KUHINJE
 • Povečanje ROI z re-marketing kampanjami
 • Povečanje spletne prodaje
 • Izpostavitev in vpeljava drugačnih oglaševalskih pristopov
 • Zmanjšati strošek na nakup (CPO)
 • Dvigniti povprečno vrednost nakupa (OV)

Osredotočili smo se na tehniko delovanja oglasov, optimizacijo oglaševalskih akcij, ki dolgoročno prinese večji donos na porabo oglaševanja (ROAS), in definiranje metrik, ki vplivajo na boljše rezultate ter nam pomagajo pri doseganju poslovnih in prodajnih ciljev

V sodelovanje smo šli z realnimi pričakovanji, zato so zastavljeni cilji bili dosegljivi. Kljub temu smo krepko presegli vse zastavljene cilje in v prvem mesecu s pomočjo situacije na trgu in spremembo obnašanja uporabnikov dvignili ROAS na Facebooku s 7 na 43,5 in ga na Googlu podvojili s 25 na 50. Nad rezultati smo bili navdušeni, saj smo poleg povečanja blagovne znamke povečali prihodke na Facebooku za 597 % in prodajo na Googlu za 287 %. Z obojestranskim zadovoljstvom smo aktivnosti na Facebooku in Googlu okrepili ter povečali vložek v oglaševanje.

Rezultati:

 • Čas obiska uporabnika na strani se je podaljšal za 25 %
 • V povprečju povečali donos in profitabilnost tako na Facebooku (+600 %) kot tudi Googlu (+100 %)
 • V povprečju povečali stopnjo konverzije za 36 % 
 • Povečali število transakcij za 75 %
 • Povečali vrednosti nakupa za 15 % 
 • Povečali prihodke na mesečni ravni v povprečju za 160 %