Suradnja na projektima

Ponekad nam je, prilikom provedbe na određenim područjima potrebna pomoć vanjskih stručnjaka. U takvim situacijama se povezujemo s pojedincima, manjim timovima ili boutique agencijama.

Najčešće, suradnja na jednom projektu preraste u dugoročnu suradnju, u sklopu koje pomažemo jedni drugima u rješavanju najrazličitijih izazova.

Ukoliko vas suradnja zanima, pošaljite nam svoju prijavu. Unijet ćemo vas u našu bazu podataka i kontaktirati za suradnju prilikom budućih projekata.