Bold projekt – Žito

Žito je jedno od najvećih prehrambenih poduzeća u Sloveniji te pod svojim krovom ima čak 7 brendova širokog asortimana. Zbog velikog broja brendova i različitih proizvoda, našli smo se pred izazovom, na koji način sadržajno osvojiti Žitove kanale, kako bismo se približili upravo njihovim ciljnim skupinama.

Ciljna publika

Uspostavili smo jedinstvenu komunikacijsku platformu kako na Facebooku, tako i na Instagramu te na njoj komuniciramo sa svim ciljnim publikama pojedinih brendova. Ona nam služi kao kanal za krovnu komunikaciju, pri kojoj istovremeno usklađujemo briefove pojedinih brendova. Tako se kod Žita prije svega komunicira asortiman kruha, pekarskih proizvoda, brašna te zamrznutih namirnica i proizvoda pod nazivom Natura.

Kod tekstualnog djela objava polazimo od pitanja koja postavljaju kupci proizvoda Žito. Neka od njih su: od kojih sastojaka se kruh sastoji, je li priprema smrznutih proizvoda brza, što mogu pripremiti s Naturinim proizvodima itd.

Kreativne rješenja

Naši glavni ciljevi u preoblikovanju integrirane komunikacije su između ostalog bili povećanje svijesti o brendu i njegove prepoznatljivosti te povećanje pripadnosti brendovima u svim starosnim skupinama. Kao glavne ciljeve smo si na operativnom nivou zadali i stvaranje zajednice, ponudu sadržaja iza kojih stoji zanimljiva priča i povećanje broja pratitelja na društvenim mrežama.

Tako je nastala Žitova špajza. Pošli smo od riječi špajza, koja je povezana s izrazito pozitivnim konotacijama, naime radi se o prostoru u kojem čuvamo namirnice, asocira na hranu pripremljenu i uzgojenu kod kuće, podsjeća na kvalitetne i prije svega »domaće« sastojke te nas podsjeća na tradiciju, dom i obitelj. To je prostor u kojem se proizvodi Žito već nalaze, a mi smo ga samo prenijeli u virtualni svijet.

Žitova špajza je u ožujku zaživjela i u sklopu kampanje Drožnik udružuje, gdje je naglasak bio na novim proizvodima u obitelji Drožnik. Kampanju smo predstavili preko polica Žitove špajze, gdje smo u za to namijenjen prostor implementirali video objave, nagradne igre, pri čemu smo podijelili 20 nagrada i dvije glavne nagrade – obiteljsku ulaznicu za pustolovni park Geoss, gdje će se obitelji nakon aktivnoga dana opustiti na pikniku u krošnjama u društvu Žitove košare.

S uspješno završenom kampanjom i dalje pratimo viziju Žita i zajednički zacrtanu strategiju. Uskoro ćemo vam u virtualnom svijetu otkriti što će vam ponuditi Žitova špajza.